Boys Varsity Track, Girls Varsity Track · Eagle Track 2018